Çalışma Grupları

Gıda Servis Zincirleri Sektörel Grubu

GPD bünyesindeki gıda servis zincirlerinin yer aldığı alt grup olup, sektörel bazlı konularda çalışmalar sürdürmektedir.

Mevzuat Çalışma Grubu

Gıda perakendeciliğini ilgilendiren mevzuatın takibi, görüşlerin oluşturulması, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşlerin paylaşılması faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim Etkinlik ve Yayın Çalışma Grubu

Düzenlenecek etkinliklerin planlanması ile perakende alanında yeni istihdam yaratma, çalışanların eğitimi, eğitim müfredatlarının oluşturulması ve bu amaçla projeler üretilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Araştırma Çalışma Grubu

Sektörel verilerin oluşturulması, bu verilerin güncellenmesi için yöntem oluşturulması ve bu amaçla yapılacak araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.