Aktiviteler

Yurtdışına Açılma ve Markalaşma Workshop

Aktivite Yeri: GPD Aktivite Tarihi: 26.04.2014 Aktivite Saati:

26 Haziran tarihinde yapılan “Yurtdışına Açılma ve Markalaşma” workshopu iki bölümde gerçekleştirildi. Birinci bölümde marka danışmanı Hasan İbrahim Toksoy “Perakende Zincirleri & Uluslararası Büyüme-Markalaşın, Başarın, Büyüyün” başlıklı sunumuyla yurt dışına açılmayı düşünen firmaların markalaşma adına izleyecekleri yolları anlattı.
Workshop’unun ikinci bölümünde PricewaterHouseCoopers’dan Cem Erkuş ve Tolga Baloğlu “PwC ile Yurtdışına Açılma Rehberi” sunumlarıyla, yurtdışına açılmanın nasıl planlanması gerektiği, şirketleri bekleyen zorluklar ve alınması gereken önlemler, yasal süreç ve vergisel açıdan önem arzeden hususları ayrıntılı bir şekilde katılımcılarla paylaştı.

Tüm Aktiviteler